Kiến Thức

Những trường hợp không được hưởng bảo hiểm thai sản

Những trường hợp không được hưởng bảo hiểm thai sản là những tình huống đặc biệt khi phụ nữ không đủ điều kiện để nhận quyền lợi và tiền trợ cấp trong thời gian mang thai và sau sinh. Cùng tìm hiểu về các trường hợp này và các yếu tố quyết định quyền lợi của người mẹ và em bé trong bài viết dưới đây.

Table of Contents

Những trường hợp không được hưởng bảo hiểm thai sản mà bạn cần biết

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ không được hưởng bảo hiểm thai sản nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, chế độ thai sản chỉ áp dụng đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong khi đó, bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ bao gồm 02 chế độ là chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Do đó, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ không được hưởng bảo hiểm thai sản.

2. Người tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ thời gian đóng.

Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không được giải quyết hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu không đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm. Cụ thể bao gồm những người lao động sau đây:

  • Lao động nữ sinh con mà trước đó đang hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không tích lũy từ đủ 06 tháng đóng bảo hiểm trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.
  • Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 12 tháng.
  • Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ, đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên nhưng tính trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì chưa tích lũy đủ 03 tháng đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
  • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.
  • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.

Các trường hợp được hưởng thai sản ngay từ khi mới đóng:

Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội, một số quyền lợi thuộc chế độ thai sản chỉ áp dụng khi người lao động đã đóng bảo hiểm. Dù mới bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng những trường hợp sau vẫn sẽ được thanh toán tiền thai sản:

1. Người lao động đi khám thai.

Theo Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ được nghỉ làm để đi khám thai và được hưởng chế độ thai sản theo quy định. Trường hợp ở xa nơi khám, chữa bệnh hoặc mang thai bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ lâu hơn.

2. Người lao động bị sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý.

Căn cứ Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội, tùy vào tuổi thai mà người lao động sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định.

3. Người lao động thực hiện biện pháp tránh thai.

Theo Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh với thời gian tối đa như quy định.

Nếu còn vấn đề vướng mắc về chế độ thai sản, bạn có thể liên hệ tổng đài 19006192 để được tư vấn cụ thể và giải đáp thắc mắc.

Các trường hợp không được hưởng chế độ thai sản theo Luật Bảo hiểm xã hội

Các trường hợp không được hưởng chế độ thai sản theo Luật Bảo hiểm xã hội

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

– Chế độ thai sản chỉ áp dụng cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
– Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ không được hưởng chế độ thai sản.

2. Người tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ thời gian đóng

– Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không được giải quyết hưởng chế độ thai sản nếu không đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm.
– Cụ thể, những trường hợp sau sẽ không được hưởng chế độ thai sản:
– Lao động nữ sinh con mà trước đó đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không tích lũy từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.
– Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 12 tháng.
– Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ, đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 12 tháng trở lên nhưng tính trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì chưa tích lũy đủ 3 tháng đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
– Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ chưa đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.
– Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi chưa đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.

Tại sao một số người lao động không được hưởng bảo hiểm thai sản?

Tại sao một số người lao động không được hưởng bảo hiểm thai sản?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, chỉ có những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mới được hưởng chế độ thai sản. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ không được hưởng chế độ này. Tuy nhiên, dự thảo sửa Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất đang được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lấy ý kiến để giải quyết chế độ thai sản cho cả những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ngoài ra, còn một số trường hợp khác không được hưởng bảo hiểm thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Đó là những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ thời gian đóng. Cụ thể, nếu không tích lũy từ đủ 6 tháng hoặc 3 tháng (tùy theo trường hợp) trong vòng 12 tháng trước khi sinh con, hoặc không đóng đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi, người lao động sẽ không được giải quyết hưởng chế độ thai sản.

Đây là những trường hợp mà người lao động cần biết để không gặp thắc mắc về việc tại sao cơ quan bảo hiểm không thanh toán tiền thai sản.

Điều kiện để được hưởng bảo hiểm thai sản theo Luật Bảo hiểm xã hội

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng chế độ thai sản nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Chế độ thai sản chỉ áp dụng cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ không được hưởng chế độ thai sản.

2. Người tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ thời gian đóng: Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không được giải quyết hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu không đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm.

Cụ thể, những trường hợp không được hưởng bảo hiểm thai sản gồm:

– Lao động nữ sinh con mà trước đó đã hoặc đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa tích lũy đủ 6 tháng đóng bảo hiểm trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.
– Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 12 tháng.
– Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ, đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên nhưng chưa tích lũy đủ 3 tháng đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.
– Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ chưa đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.
– Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi chưa đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi nhận nuôi con.

Để biết rõ hơn về các điều kiện để được hưởng bảo hiểm thai sản, người lao độn

Người tham gia BHXH tự nguyện không được hưởng bảo hiểm thai sản

Theo Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, chế độ thai sản chỉ áp dụng đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong khi đó, bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ bao gồm 02 chế độ là chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Do đó, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ không được hưởng bảo hiểm thai sản.

Tại dự thảo sửa Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang đề xuất giải quyết chế độ thai sản cho cả những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong dự thảo nêu rõ, lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian vòng 12 tháng trước khi sinh con thì sẽ được hưởng trợ cấp thai sản với mức 03 triệu đồng/con sinh ra. Tiền này sẽ được trả một lần cho người lao động. Dẫu vậy, đây mới chỉ là đề xuất đang được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lấy ý kiến chứ chưa phải quy định chính thức. Do đó, vẫn cần thời gian để xem quy định này có được áp dụng hay không.

Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không được giải quyết hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu không đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm. Cụ thể bao gồm những người lao động sau đây:

– Lao động nữ sinh con mà trước đó đang hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không tích lũy từ đủ 06 tháng đóng bảo hiểm trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.
– Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 12 tháng.
– Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ, đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên nhưng tính trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì chưa tích lũy đủ 03 tháng đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
– Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.
– Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.

Các trường hợp không đủ thời gian đóng BHXH sẽ không được hưởng thai sản

Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không được giải quyết hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu không đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm. Cụ thể bao gồm những người lao động sau đây:

– Lao động nữ sinh con mà trước đó đang hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không tích lũy từ đủ 06 tháng đóng bảo hiểm trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.
– Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 12 tháng.
– Lao động nữ khi mang thai từng phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ, đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên nhưng tính trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì chưa tích lũy đủ 03 tháng đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
– Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.
– Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.

Những người lao động có quyền lợi thai sản ngay sau khi mới đóng BHXH

Những người lao động có quyền lợi thai sản ngay sau khi mới đóng BHXH

Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội, một số quyền lợi thuộc chế độ thai sản chỉ đặt ra điều kiện là đang đóng bảo hiểm. Do đó, dù mới bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng những trường hợp sau đây vẫn sẽ được thanh toán tiền thai sản:

1. Người lao động đi khám thai

Theo Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ được nghỉ làm để đi khám thai hưởng chế độ thai sản 05 lần với 01 ngày/lần. Trường hợp ở xa nơi khám, chữa bệnh hoặc mang thai bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày/lần.

2. Người lao động bị sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Căn cứ Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội, tùy vào tuổi thai mà người lao động sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản như sau:
– Nghỉ 10 ngày nếu thai nhi dưới 05 tuần tuổi.
– Nghỉ 20 ngày nếu thai nhi từ 05 – 13 tuần tuổi.
– Nghỉ 40 ngày nếu thai nhi từ 13 – 25 tuần tuổi.
– Nghỉ 50 ngày nếu thai nhi từ 25 tuần tuổi trở lên.

3. Người lao động thực hiện biện pháp tránh thai

Theo Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh với thời gian tối đa như sau:
– Lao động nữ đặt vòng tránh thai: Nghỉ 07 ngày.
– Người lao động thực hiện biện pháp triệt sản: Nghỉ 15 ngày.

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh và yêu cầu về giấy tờ ra viện

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh là quyền lợi của người lao động sau khi sinh con để được nghỉ dưỡng và phục hồi sức khỏe. Để được hưởng chế độ này, người lao động cần tuân thủ một số yêu cầu về giấy tờ ra viện. Dưới đây là những thông tin chi tiết về chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh và yêu cầu về giấy tờ ra viện.

Theo quy định hiện hành, người lao động có quyền được nghỉ dưỡng sức sau sinh từ 6-8 tuần tùy theo phương pháp sinh (sinh thường hay mổ). Trong thời gian này, người lao động sẽ được trả lương bình thường theo mức lương trung bình hàng tháng của 3 tháng trước khi nghỉ thai sản.

Để được thanh toán tiền thai sản, người lao động cần chuẩn bị các giấy tờ liên quan như:

1. Giấy chứng nhận sinh con: Đây là giấy tờ do bệnh viện cấp sau khi người lao động sinh con thành công. Giấy chứng nhận này có tác dụng chứng minh rằng người lao động đã hoàn thành quá trình sinh con và có thể được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh.

2. Giấy ra viện: Sau khi sinh con, người lao động cần lưu ý giữ kỹ giấy tờ ra viện do bệnh viện cấp. Giấy tờ này là bằng chứng cho thấy người lao động đã hoàn thành quá trình điều trị và được xuất viện. Nếu không có giấy tờ ra viện, người lao động sẽ không thể được thanh toán tiền thai sản.

3. Phiếu thanh toán tiền thai sản: Sau khi có đầy đủ giấy tờ liên quan, người lao động cần điền phiếu thanh toán tiền thai sản để nộp tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Phiếu này gồm các thông tin cá nhân của người lao động và thông tin về số tiền được nhận.

Ngoài ra, người lao động cần lưu ý rằng trong quá trình nghỉ dưỡng sức sau sinh, họ không được đi làm hay thực hiện công việc khác để đảm bảo an toàn và phục hồi sức khỏe tốt nhất sau khi sinh con.

Trên đây là những yêu cầu về giấy tờ ra viện trong chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh. Quý khách có thể liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn cụ thể.

Nghỉ dưỡng sức sau sinh: Cần nộp giấy ra viện hay không?

Nghỉ dưỡng sức sau sinh: Cần nộp giấy ra viện hay không?
Nghỉ dưỡng sức sau sinh là một quyền lợi của người lao động sau khi sinh con. Tuy nhiên, có một số thắc mắc về việc cần nộp giấy ra viện hay không khi nghỉ dưỡng sức sau sinh.

Theo quy định hiện hành, để được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh, người lao động cần nộp giấy ra viện từ bệnh viện hoặc cơ sở y tế đã tiến hành quá trình sinh con. Giấy ra viện này có chứa thông tin về thời gian và ngày người lao động đã sinh con.

Tuy nhiên, theo thông tư mới nhất của Bảo hiểm xã hội, từ ngày 1/7/2021, người lao động không cần phải nộp giấy ra viện khi xin nghỉ dưỡng sức sau sinh. Thay vào đó, người lao động chỉ cần điền các thông tin liên quan vào mẫu tờ khai do Bảo hiểm xã hội cung cấp và gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho các bà mẹ sau khi sinh con. Tuy nhiên, vẫn có một số yêu cầu và quy định cụ thể về việc nộp giấy tờ và thủ tục nghỉ dưỡng sức sau sinh, do đó, người lao động cần kiểm tra thông tin chi tiết từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc liên hệ với nhân viên y tế để được tư vấn và hướng dẫn đúng quy trình.

Vì vậy, để tránh những rắc rối trong việc xin nghỉ dưỡng sức sau sinh, người lao động nên tra cứu thông tin từ các nguồn chính thống và liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc nhà máy y tế để biết thông tin chi tiết và chính xác nhất.

Hướng dẫn về chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh và các điều kiện áp dụng

Sau khi sinh con, phụ nữ có quyền được nghỉ dưỡng sức sau sinh để hồi phục sức khỏe và chăm sóc cho em bé. Đây là một quyền lợi được bảo đảm bởi Luật Bảo hiểm xã hội. Dưới đây là hướng dẫn về chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh và các điều kiện áp dụng:

1. Thời gian nghỉ: Người lao động nữ được nghỉ ít nhất 6 tuần sau khi sinh con. Trong trường hợp sinh con mổ hoặc có biến chứng, thời gian nghỉ có thể kéo dài lên tới 8 tuần.

2. Mức trợ cấp: Trong suốt thời gian nghỉ, người lao động sẽ nhận được trợ cấp hàng ngày từ Bảo hiểm xã hội. Mức trợ cấp này tương ứng với mức lương hàng ngày của người lao động trước khi nghỉ.

3. Điều kiện áp dụng: Để được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh, người lao động cần thỏa mãn các điều kiện sau:
– Là người lao động nữ và đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
– Đã đóng bảo hiểm xã hội trong ít nhất 6 tháng trước khi sinh con.
– Đã nghỉ làm công việc trước khi sinh con.

4. Thủ tục yêu cầu: Người lao động cần chuẩn bị các giấy tờ sau để yêu cầu nghỉ dưỡng sức sau sinh:
– Giấy khám thai hoặc giấy chứng nhận sinh con do bác sĩ hoặc cơ sở y tế cấp.
– Giấy xác nhận của đơn vị công tác về việc nghỉ làm trước khi sinh con.

5. Thời gian xử lý hồ sơ: Sau khi nộp đầy đủ giấy tờ, Bảo hiểm xã hội sẽ xem xét và giải quyết hồ sơ trong vòng 15 ngày làm việc.

Nếu có thêm câu hỏi hoặc cần tư vấn chi tiết, quý khách hàng có thể liên hệ với Tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm thai sản gồm những nguyên nhân như không đủ thời gian đóng bảo hiểm, vi phạm quy định về thai sản, hoặc không có giấy tờ chứng minh thai sản. Việc biết rõ về các trường hợp này sẽ giúp chúng ta có kế hoạch tài chính và chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn mang thai.

Back to top button