Kiến Thức

Những điều đảng viên cần hạn chế để thăng tiến

“Những điều đảng viên không được làm: Tập hợp ngắn gọn những quy định và hành vi cấm kỵ dành cho các thành viên Đảng, nhằm duy trì tính chính trực, tăng cường đạo đức và nâng cao uy tín của Đảng trong xã hội.”

Table of Contents

Những hành vi cấm kỵ của đảng viên theo Quy định 37-QĐ/TW

Những hành vi cấm kỵ của đảng viên theo Quy định 37-QĐ/TW

1. Phản đối hoặc chống đối quyết định và chỉ thị của Đảng:

– Đảng viên không được phản đối, chống đối hoặc lờ đi các quyết định và chỉ thị của Đảng.
– Hành vi này được coi là vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín và sự lãnh đạo của Đảng.

2. Tham gia các tổ chức bất hợp pháp:

– Đảng viên không được tham gia vào các tổ chức bất hợp pháp, nhóm phi pháp hoặc các hoạt động gây rối trật tự công cộng.
– Hành vi này có thể gây mất lòng tin của người dân vào Đảng và nhà nước.

3. Tiếp tay cho hoạt động tiêu cực, tham nhũng:

– Đảng viên không được tiếp tay, che giấu hoặc tham gia vào các hoạt động tiêu cực như tham nhũng, buôn lậu, lừa đảo.
– Hành vi này làm suy yếu sự trong sáng và danh dự của Đảng, gây thiệt hại lớn cho sự phát triển của đất nước.

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cá nhân:

– Đảng viên không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn cá nhân để thu lợi bất hợp pháp hoặc vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước.
– Hành vi này làm mất đi tính công bằng, minh bạch trong công tác quản lý và gây tổn thương đến lợi ích của người dân.

5. Lạm dụng quyền lực cá nhân:

– Đảng viên không được lạm dụng quyền lực cá nhân để áp đặt ý kiến riêng, xâm phạm đến quyền và lợi ích của người khác.
– Hành vi này làm suy yếu sự đoàn kết trong Đảng và xã hội, gây mất lòng tin của người dân.

19 điều không được làm của đảng viên theo Quy định 37-QĐ/TW

19 điều không được làm của đảng viên theo Quy định 37-QĐ/TW

1. Không tham gia vào các tổ chức, nhóm hoặc hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước:

– Đảng viên không được tham gia vào bất kỳ tổ chức, nhóm hoặc hoạt động nào có mục tiêu chống phá Đảng và Nhà nước.

2. Không tham gia vào các tổ chức tôn giáo cấm:

– Đảng viên không được tham gia vào các tổ chức tôn giáo bị cấm hoạt động theo quy định của Nhà nước.

3. Không tham gia vào các tổ chức phi chính phủ không hợp pháp:

– Đảng viên không được tham gia vào các tổ chức phi chính phủ không hợp pháp, gây rối trật tự công cộng và an ninh.

4. Không thực hiện hành vi lừa dối, gian lận trong công tác Đảng:

– Đảng viên không được lừa dối, gian lận trong công tác Đảng, bao gồm việc giấu thông tin, làm giả tài liệu, thông tin để đánh lừa Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

5. Không tham gia vào các hoạt động buôn lậu, ma túy và tội phạm:

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động buôn lậu, ma túy và tội phạm khác, gây hại cho xã hội và nhân dân.

6. Không tiết lộ bí mật quốc gia, bí mật Đảng:

– Đảng viên không được tiết lộ bí mật quốc gia và bí mật của Đảng, đồng thời không được sử dụng thông tin này để lợi ích cá nhân hoặc gây hại cho Nhà nước.

7. Không tham gia vào các hoạt động công nghiệp gián điệp:

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động công nghiệp gián điệp, làm người vận chuyển thông tin bí mật cho các tổ chức hay quốc gia khác.

8. Không thực hiện hành vi kỳ thị, phân biệt chủng tộc:

– Đảng viên không được kỳ thị, phân biệt chủng tộc trong mọi hoạt động cá nhân và công việc liên quan đến Đảng.

9. Không tham gia vào các hoạt động xâm phạm quyền và lợi ích của người khác:

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động xâm phạm quyền và lợi ích của người khác, bao gồm việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cá nhân hay công cộng.

10. Không sử dụng quyền lực để áp bức, đàn áp người khác:

– Đảng viên không được sử dụng quyền lực của mình để áp bức, đàn áp người khác, bất kể trong hoạt động cá nhân hay công việc liên quan đến Đảng.

11. Không tham gia vào các hoạt động tiêu cực trên mạng xã hội:

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động tiêu cực trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của Đảng và Nhà nước.

12. Không vi phạm quy chế làm việc của Đảng:

– Đảng viên không được vi phạm quy chế làm việc của Đảng, bao gồm việc không tuân thủ chỉ thị, yêu cầu từ Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

13. Không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp:

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, gây rối trật tự công cộng và an ninh của Nhà nước.

14. Không sử dụng tài sản công để lợi ích cá nhân:

– Đảng viên không được sử dụng tài sản công để lợi ích cá nhân, bao gồm việc lạm dụng quyền hạn và chiếm đoạt tài sản công.

15. Không thực hiện hành vi tiêu cực trong công tác xã hội:

– Đảng viên không được thực hiện hành vi tiêu cực trong công tác xã hội, bao gồm việc làm giả thông tin, gian lận trong quản lý tài chính và nguồn vốn.

16. Không tham gia vào các hoạt động mưu trích:

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động mưu trích, gian lận trong cuộc thi hay kỳ thi.

17. Không vi phạm quyền và nghĩa vụ của thành viên Đảng:

– Đảng viên không được vi phạm quyền và nghĩa vụ của thành viên Đảng, bao gồm việc không tham gia vào các hoạt động chống Đảng hoặc không tuân thủ quyết định của Đảng.

18. Không thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn:

– Đảng viên không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đánh lừa, chiếm đoạt tài sản cá nhân hay công cộng.

19. Không tham gia vào các hoạt động khác vi phạm pháp luật và nguyên tắc Đảng:

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động khác vi phạm pháp luật và nguyên tắc của Đảng, gây hại cho Nhà nước và xã hội.

Quy định về những hành vi cấm kỵ của đảng viên

1. Không tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước, gây rối trật tự công cộng, phá hoại an ninh quốc gia.

2. Không tham gia vào các tổ chức bất hợp pháp

– Đảng viên không được tham gia vào các tổ chức, nhóm người bất hợp pháp, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và Nhà nước.

3. Không tiết lộ thông tin mật liên quan đến Đảng và Nhà nước

– Đảng viên không được tiết lộ thông tin mật liên quan đến Đảng và Nhà nước cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào không có quyền truy cập.

4. Không lợi dụng chức vụ để cá nhân hóa quyền lực

– Đảng viên không được lợi dụng chức vụ để cá nhân hóa quyền lực, làm điều này sẽ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất lòng tin của nhân dân.

5. Không tham gia vào hoạt động tham nhũng

– Đảng viên không được tham gia vào hoạt động tham nhũng, tiêu cực trong công tác quản lý và sử dụng nguồn lực của Nhà nước.

6. Không vi phạm quy định về kỷ luật Đảng

– Đảng viên không được vi phạm các quy định về kỷ luật Đảng, bao gồm việc không tuân thủ chỉ đạo của Đảng, không chấp hành nghị quyết của các cơ quan Đảng.

7. Không làm xấu danh dự và uy tín của Đảng và Nhà nước

– Đảng viên không được làm xấu danh dự và uy tín của Đảng và Nhà nước bằng cách thực hiện các hành vi phi đạo đức, phi pháp.

Các điều khoản này trong Quy định số 37-QĐ/TW năm 2021 giúp rõ ràng hóa những hành vi cấm kỵ của đảng viên để duy trì tính chính trực, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết trong tổ chức Đảng. Việc tuân thủ và thực hiện đúng những quy định này là trách nhiệm của mỗi đảng viên, góp phần xây dựng một Đảng càng ngày càng vững mạnh.

Nội dung chi tiết của 19 điều không được làm theo Quy định 37-QĐ/TW

Quy định số 37-QĐ/TW năm 2021 do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành quy định về những điều mà các Đảng viên không được làm. Dưới đây là nội dung chi tiết của 19 điều này:

1. Không thực hiện các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước:

  • Không tham gia vào việc xuyên tạc, phỉ báng, hoặc tung tin giả mạo về Đảng và Nhà nước.
  • Không tham gia vào việc lập kế hoạch, tổ chức, hoặc tham gia các cuộc biểu tình, biểu tình trái phép.

2. Không tham gia vào các tổ chức cấu kết chống phá Đảng và Nhà nước:

  • Không tham gia vào các tổ chức phi Đảng và phi Nhà nước có hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước.
  • Không tham gia vào việc thành lập, lãnh đạo, hay tham gia các tổ chức cấu kết chống phá Đảng và Nhà nước.

3. Không tham gia vào các hoạt động xúc phạm danh dự, uy tín của Đảng và Nhà nước:

  • Không thể hiện hành vi xúc phạm, lăng mạ, hoặc công kích danh dự, uy tín của Đảng và Nhà nước.
  • Không tham gia vào việc tung tin giả mạo về các lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Trên đây là chỉ một số điểm trong 19 điều không được làm theo Quy định 37-QĐ/TW. Các điều còn lại bao gồm cấm những hành vi như tiết lộ bí mật quốc gia, tham gia vào các tổ chức tôn giáo trái phép, sử dụng quyền lợi cá nhân để chiếm đoạt tài sản công, v.v. Quy định này nhằm đảm bảo sự trung thành và kỷ luật của các Đảng viên trong việc bảo vệ lợi ích của Đảng và Nhà nước.

Điểm danh những vi phạm trong danh sách 19 điều không được làm của đảng viên

1. Vi phạm quy chế Đảng

– Không tuân thủ các quy định, quy chế của Đảng, bao gồm cả Quy định số 37-QĐ/TW năm 2021.
– Làm trái với nguyên tắc, mục tiêu và lợi ích của Đảng.

2. Tham gia hoạt động chính trị phi Đảng

– Tự ý tham gia hoạt động chính trị phi Đảng mà không có sự cho phép của cấp ủy.
– Tham gia vào các tổ chức, cá nhân hoặc hoạt động mà có thể gây hại đến uy tín và danh dự của Đảng.

3. Tiết lộ thông tin bí mật

– Tiết lộ thông tin bí mật thuộc về Đảng, Nhà nước hoặc tổ chức khác mà đã biết được qua công việc và vai trò của mình.
– Sử dụng thông tin bí mật để lợi ích cá nhân hoặc gian lận, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

Các vi phạm trong danh sách 19 điều không được làm của đảng viên có thể bị xem xét và áp dụng các biện pháp kỷ luật từ cảnh cáo, khiển trách, đình chỉ đảng cho đến kỷ luật nặng hơn như buộc thôi việc trong Đảng. Điều này nhằm tăng cường kỷ luật, nâng cao chất lượng và uy tín của Đảng trong công tác xây dựng và phát triển đất nước.

Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tuân thủ Quy định 37-QĐ/TW cho các đảng viên

Tầm quan trọng của việc tuân thủ Quy định 37-QĐ/TW

Việc tuân thủ Quy định 37-QĐ/TW là một yêu cầu cơ bản và bắt buộc đối với tất cả các đảng viên. Điều này có tầm quan trọng rất lớn trong việc duy trì sự tổ chức, đoàn kết và sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuân thủ Quy định 37-QĐ/TW giúp xây dựng một nền tảng vững chắc để Đảng hoạt động hiệu quả và góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Ý nghĩa của việc tuân thủ Quy định 37-QĐ/TW

1. Bảo vệ uy tín và danh dự của Đảng: Việc tuân thủ Quy định 37-QĐ/TW giúp bảo vệ uy tín và danh dự của Đảng, từ đó tăng cường lòng tin và sự tin cậy từ phía nhân dân. Điều này làm nền tảng cho sự phát triển và thành công của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển cá nhân: Việc tuân thủ Quy định 37-QĐ/TW giúp các đảng viên rèn luyện bản thân, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và kỹ năng. Điều này không chỉ giúp họ phát triển cá nhân mà còn góp phần vào sự phát triển của tổ chức Đảng.

3. Xây dựng và duy trì sự đoàn kết trong Đảng: Tuân thủ Quy định 37-QĐ/TW giúp xây dựng và duy trì sự đoàn kết trong Đảng, từ đó tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả. Sự đoàn kết là yếu tố quan trọng để Đảng hoạt động mạnh mẽ, thống nhất và phát triển.

4. Góp phần vào xây dựng xã hội công bằng: Việc tuân thủ Quy định 37-QĐ/TW giúp các đảng viên trở thành những người có phẩm chất tốt, luôn tuân thủ nguyên tắc đạo đức và pháp luật. Điều này góp phần vào xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và phát triển.

Danh sách 19 điều không được làm theo Quy định 37-QĐ/TW:
1. Không tham gia hoạt động chính trị của các tổ chức khác ngoài Đảng.
2. Không tham gia hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.
3. Không tham gia hoạt động kinh doanh cá nhân.
4. Không sử dụng quyền lợi cá nhân để lợi dụng, vi phạm quyền lợi của nhân dân.
5. Không tham gia hoạt động buôn bán, tiếp khách trong thời gian làm việc.
6. Không nhận, yêu cầu hay chấp thuận những lợi ích riêng biệt không phù hợp với chức vụ và nhiệm vụ của Đảng viên.
7. Không sử dụng quyền lực để áp đặt ý kiến cá nhân lên ý kiến của Đảng và Nhà nước.
8. Không sử dụng tiền công cộng cho mục đích cá nhân không liên quan.
9. Không sử dụng các chức danh, danh hiệu để lợi dụng, vi phạm quyền lợi của nhân dân.
10. Không tham gia hoạt động tiêu cực, tiếp tay cho những hành vi xâm phạm đến uy tín và danh dự của Đảng.
11. Không sử dụng tài sản công để lợi dụng, vi phạm quyền lợi của nhân dân.
12. Không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, gây rối trật tự công cộng.
13. Không tham gia vào các hoạt động xã hội không lành mạnh, không phù hợp với phẩm chất Đảng viên.
14. Không tham gia vào các hoạt động văn nghệ, giải trí không lành mạnh, không phù hợp với phẩm chất Đảng viên.
15. Không sử dụng thông tin bí mật Nhà nước và Đảng để lợi ích cá nhân hoặc gây thiệt hại cho Nhà nước và Đảng.
16. Không tham gia vào các hoạt động đồn điền, khai khoáng trái phép.
17. Không sử dụng quyền lực cá nhân để xúc tiến cho người thân trong việc làm ăn kinh doanh.
18. Không sử dụng quyền lực cá nhân để gây bất công, thiệt hại cho đối tác, người lao động và người tiêu dùng.
19. Không tham gia vào các hoạt động lừa đảo, gian lận trong kinh doanh và cuộc sống xã hội.

Thông tin mới nhất về quy chế xử lý vi phạm liên quan tới những điều cấm kỵ của đảng viên

Thông tin mới nhất về quy chế xử lý vi phạm liên quan tới những điều cấm kỵ của đảng viên

1. Việc sử dụng quyền lực cá nhân để lợi dụng, hành động sai trái với lợi ích của Đảng và nhân dân.

Theo Quy định 37-QĐ/TW năm 2021, đảng viên không được sử dụng quyền lực cá nhân để lợi dụng hoặc hành động sai trái với lợi ích của Đảng và nhân dân. Những vi phạm này sẽ bị xử lý theo quy chế hiện hành.

2. Tham gia vào các tổ chức bất hợp pháp, hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước.

Quy định 37-QĐ/TW cũng nêu rõ rằng đảng viên không được tham gia vào các tổ chức bất hợp pháp hoặc hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước. Nếu có vi phạm, các biện pháp xử lý sẽ được áp dụng tuỳ theo mức độ vi phạm.

Danh sách 19 điều cấm kỵ khác:

1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đạt lợi ích cá nhân hoặc của nhóm.
2. Tiếp tay cho việc tham nhũng, cố ý làm mất uy tín của Đảng.
3. Xâm phạm quyền tự do, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của người khác.
4. Làm giảm uy tín và danh dự của Đảng bằng việc nói xấu, vu khống hoặc tung tin sai sự thật.
5. Sử dụng tiền công, tài sản và nguồn lực của Nhà nước hoặc tổ chức để đạt lợi ích cá nhân.
6. Sử dụng thông tin bí mật để lợi dụng hoặc gây thiệt hại cho Đảng và Nhà nước.
7. Tham gia vào các vấn đề xã hội không liên quan đến nhiệm vụ Đảng viên.
8. Tự ý thay đổi nội dung văn kiện của Đảng hoặc không tuân thủ chỉ thị, chỉ đạo từ cấp trên.
9. Phản đối chính sách và quyết định của Đảng một cách công khai và gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định của tổ chức.
10. Lợi dụng tư cách Đảng viên để thực hiện hoạt động kinh doanh cá nhân không phù hợp.
11. Sử dụng quyền lực và vị trí của mình để gây áp lực, đe dọa hoặc bắt nạt người khác.
12. Tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin sai lệch hoặc gây rối trật tự công cộng.
13. Xâm phạm quyền riêng tư và danh dự của người khác bằng việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân một cách trái phép.
14. Sử dụng tiếng nói, hành vi thiếu văn hóa gây mất lòng tin của nhân dân và ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.
15. Tự ý thay đổi hoặc chỉnh sửa tài liệu, văn kiện của Đảng mà không có sự cho phép từ cấp trên.
16. Gây rối trật tự công cộng, xúc phạm danh dự và uy tín của Đảng bằng việc tham gia vào các cuộc biểu tình, biểu hiện không tuân thủ quy định.
17. Tham gia vào các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng không phù hợp với quy định của Đảng.
18. Lợi dụng quyền lực cá nhân để buộc người khác phải tuân thủ ý kiến và quyết định của mình.
19. Xâm phạm danh dự và uy tín của Đảng bằng việc sử dụng các phương tiện truyền thông để tung tin sai lệch hoặc nói xấu tổ chức.

Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 đã thiết lập rõ ràng những điều cấm kỵ mà đảng viên không được làm. Việc áp dụng quy chế xử lý vi phạm này sẽ giúp duy trì sự liêm chính và uy tín của Đảng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Các trường hợp vi phạm nổi bật trong danh sách 19 điều không được làm theo Quy định 37-QĐ/TW

1. Tham gia vào các hoạt động chính trị, tôn giáo và xã hội không phù hợp với đạo lý Đảng

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động chính trị, tôn giáo và xã hội mà có thể vi phạm nguyên tắc và quyền lợi của Đảng.

2. Lợi dụng chức vụ và quyền hạn cá nhân để thu lợi riêng

– Đảng viên không được lợi dụng chức vụ và quyền hạn cá nhân để thu lợi riêng, gian lận, tham nhũng hoặc gây thiệt hại cho sự phát triển của Đảng.

3. Vi phạm kỷ luật Đảng

– Đảng viên không được vi phạm kỷ luật Đảng, bao gồm việc không tuân thủ các quyết định, chỉ thị và chỉ dẫn của cấp ủy, tổ chức Đảng.

4. Phản đối và làm trái với quyết định của cấp ủy, tổ chức Đảng

– Đảng viên không được phản đối và làm trái với quyết định của cấp ủy, tổ chức Đảng, bao gồm việc không thực hiện các nhiệm vụ được giao.

5. Làm trái với quy chế, kỷ luật của Đảng

– Đảng viên không được làm trái với quy chế, kỷ luật của Đảng, bao gồm việc không tuân thủ các quy định và nguyên tắc của Đảng.

Các trường hợp vi phạm nêu trên chỉ là một số điểm nổi bật trong danh sách 19 điều không được làm theo Quy định 37-QĐ/TW. Việc tuân thủ và thực hiện đúng những quy định này là rất quan trọng để duy trì uy tín và sự phát triển của Đảng.

Tìm hiểu về mục tiêu và ý nghĩa của việc thiết lập danh sách các hành vi cấm kỵ cho các thành viên Đảng

Tìm hiểu về mục tiêu và ý nghĩa của việc thiết lập danh sách các hành vi cấm kỵ cho các thành viên Đảng

Mục tiêu của việc thiết lập danh sách các hành vi cấm kỵ cho các thành viên Đảng

Việc thiết lập danh sách các hành vi cấm kỵ cho các thành viên Đảng nhằm đảm bảo sự đoàn kết, đồng lòng và tăng cường uy tín của Đảng. Mục tiêu chính là xây dựng một Đảng Cộng sản Việt Nam mạnh về chính trị, tinh thần và tổ chức, đồng thời giữ vững phẩm chất đạo đức, nhân phẩm cao của các đảng viên.

Ý nghĩa của việc thiết lập danh sách các hành vi cấm kỵ cho các thành viên Đảng

1. Tạo ra một chuẩn mực rõ ràng: Danh sách này giúp xác định rõ những hành vi không được phép để tránh sự nhầm lẫn và tranh chấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đảng.

2. Giữ gìn uy tín của Đảng: Việc có danh sách này giúp ngăn chặn những hành vi vi phạm nguyên tắc, đạo đức và quy chế của Đảng. Điều này giúp tăng cường uy tín và sự tin cậy của Đảng trong mắt dân chúng.

3. Xây dựng một Đảng Cộng sản Việt Nam mạnh: Việc thiết lập danh sách các hành vi cấm kỵ cho các thành viên Đảng là một biện pháp để xây dựng một Đảng vững mạnh, có khả năng lãnh đạo và điều hành công việc của đất nước.

4. Thể hiện sự nghiêm minh và trách nhiệm: Danh sách này thể hiện sự nghiêm minh và trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong việc quản lý và giám sát hoạt động của các thành viên Đảng, từ đó thúc đẩy tuân thủ quy chế và tôn trọng nguyên tắc của tổ chức.

Sự khắc phục và xử lý khi có thành viên Đảng vi phạm một hoặc nhiều điều trong Quy định 37-QĐ/TW

1. Sự khắc phục:

Khi một thành viên Đảng vi phạm một hoặc nhiều điều trong Quy định 37-QĐ/TW, sẽ được cung cấp cơ hội để khắc phục hành vi vi phạm của mình. Thành viên Đảng sẽ được tư vấn, hướng dẫn và đưa ra các biện pháp cần thiết để sửa chữa và cải thiện hành vi sai trái. Việc khắc phục này nhằm giúp thành viên Đảng nhận thức được lỗi lầm của mình và cam kết không tái diễn.

2. Xử lý:

Nếu thành viên Đảng không tuân thủ quy định và không khắc phục hành vi vi phạm sau khi đã được tư vấn, hướng dẫn, và cung cấp các biện pháp khắc phục, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ tiến hành xử lý theo quy trình quy định.

Các biện pháp xử lý có thể áp dụng bao gồm như sau:
– Khiển trách: Thành viên Đảng sẽ bị khiển trách và được nhắc nhở về việc vi phạm quy định.
– Kỷ luật nội bộ: Thành viên Đảng sẽ bị kỷ luật nội bộ, có thể là cảnh cáo, giới hạn quyền lợi hoặc đình chỉ công tác trong một khoảng thời gian nhất định.
– Xử lý kỷ luật: Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, thành viên Đảng có thể bị xem xét để xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng.

Qua việc khắc phục và xử lý khi có thành viên Đảng vi phạm Quy định 37-QĐ/TW, Đảng mong muốn duy trì uy tín và sự nghiêm túc trong các hoạt động của mình.

Những điều đảng viên không được làm như vi phạm nguyên tắc, lợi dụng chức vụ, gây rối trật tự… cần được tuân thủ một cách nghiêm túc. Chỉ khi thực hiện đúng vai trò và trách nhiệm của mình, đảng viên mới có thể xây dựng niềm tin và uy tín của đảng trong lòng nhân dân.

Back to top button