Tiếng Anh

Hình vuông trong tiếng Anh là gì? Nghĩa của ‘hình vuông’ trong tiếng Anh là bánh sô-cô-la hình vuông

“Hình vuông tiếng Anh là gì?” là một câu hỏi đơn giản nhưng có ý nghĩa. Trong tiếng Anh, “hình vuông” được gọi là “square”. Đây là một loại hình học có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc vuông. Hãy cùng tìm hiểu thêm về khái niệm này trong bài viết dưới đây!

tiêu đề phụ

tiêu đề phụ

Tiếng Anh có cách dịch tương tự cho từ “hình vuông” là “square”. Hình vuông là một hình học có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc đều là góc vuông. Trong tiếng Anh, từ “square” cũng có thể được sử dụng để chỉ một số khái niệm khác như quả bóng tròn (bánh sô-cô-la) có hình dạng hình vuông.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng từ “square” trong các ngữ cảnh khác nhau:

1. I drew a square on the paper. (Tôi vẽ một hình vuông trên tờ giấy.)
2. The room has a square shape. (Phòng này có hình dạng hình vuông.)
3. The chocolate bar is square in shape. (Thanh sô-cô-la có hình dạng hình vuông.)

Với ý nghĩa là quả bóng tròn (bánh sô-cô-la), chúng ta cũng có thể sử dụng từ “chocolate square” để diễn tả.

Trên đây là một số thông tin về cách dịch và ý nghĩa của từ “hình vuông” trong tiếng Anh. Hy vọng rằng thông tin này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về từ này.

Trên đây là một cái nhìn tổng quan về khái niệm “hình vuông” trong tiếng Anh. Hình vuông là một hình học có bốn cạnh bằng nhau và góc đúng 90 độ. Nếu bạn quan tâm đến việc học thêm về hình vuông và các thuật ngữ liên quan, có thể tìm hiểu thêm qua sách giáo trình hoặc các nguồn tài liệu trực tuyến.

Back to top button