Tiếng Anh

Hình tròn trong tiếng Anh: Tìm hiểu nghĩa và cách dịch từ ‘hình tròn’!

“Hình tròn là một hình học đặc biệt có tất cả các điểm trên mặt phẳng cách nhau một khoảng cố định từ một điểm gọi là tâm. Trong tiếng Anh, hình tròn được gọi là ‘circle’, và nó có các tính chất và công thức riêng. Hãy khám phá thêm về hình tròn trong tiếng Anh!”

tiêu đề phụ

tiêu đề phụ
Hình tròn là một hình học có tất cả các điểm trên mặt phẳng cách nhau một khoảng cố định từ một điểm gọi là tâm. Hình tròn được xác định bởi bán kính, đường kính và chu vi của nó. Trong tiếng Anh, từ “hình tròn” được dịch là “circle”.

“Hình tròn” trong tiếng Anh có nghĩa là một hình học có tất cả các điểm trên mặt phẳng cách nhau một khoảng cố định từ một điểm gọi là tâm. Đường kính của hình tròn là đoạn thẳng nối hai điểm trên đường viền của nó và bán kính là khoảng cách từ tâm đến bất kỳ điểm nào trên đường viền. Chu vi của hình tròn được tính bằng công thức 2πr, trong đó r là bán kính.

Cách dịch tương tự của từ “hình tròn” trong tiếng Anh có thể là “round shape”, “circular shape” hoặc “disk”. Tùy vào ngữ cảnh sử dụng, chúng ta có thể chọn từ phù hợp để diễn đạt ý nghĩa của “hình tròn”.

Hình tròn tiếng Anh là “circle”. Đây là một hình dạng đơn giản nhưng quan trọng trong toán học và ngôn ngữ. Hiểu về thuật ngữ này sẽ giúp chúng ta giao tiếp và học tập hiệu quả trong lĩnh vực liên quan đến hình học và khoa học tự nhiên.

Back to top button