Kiến Thức

Thay đổi xưng hô trong nhà trường: Giáo viên không nên gọi học sinh là ‘con’

Không gọi học sinh là con – Một nhắc nhở quan trọng về việc sử dụng ngôn từ trong giáo dục.
Giáo viên không nên gọi học sinh là con vì điều này có thể tạo ra sự khác biệt về quyền lực và gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh. Thay vào đó, ta nên xem nhau như đồng đội trong quá trình giảng dạy để tạo ra một môi trường học tập thoải mái và tôn trọng.

Back to top button