Tiếng Anh

Tìm hiểu về từ đồng nghiệp trong tiếng Anh và cách sử dụng

Đồng nghiệp tiếng Anh là thuật ngữ dùng để chỉ những người làm việc cùng nhau trong môi trường công ty, sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính để giao tiếp và trao đổi thông tin.

subheading

subheading
Tiếng Anh

swap_horiz

tieng-indonesia
Tiếng Indonesia tieng-anh
Tiếng Anh

swap_horiz

tieng-nhat
Tiếng Nhật tieng-duc
Tiếng Đức

swap_horiz

tieng-anh
Tiếng Anh tieng-han
Tiếng Hàn

swap_horiz

tieng-anh
Tiếng Anh tieng-viet
Tất cả từ điển Tiếng Việt Phiên dịch đa ngôn ngữ
arrow_forward Bản dịch của “đồng nghiệp” trong Anh là gì? Nghĩa của “đồng nghiệp” trong tiếng Anh Vietnamese
English
Ví dụ theo ngữ cảnh của “đồng nghiệp” trong Anh Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Vietnamese
Cách sử dụng “colleague” trong một câu Vietnamese
Cách sử dụng “coworker” trong một câu Cách dịch tương tự của từ “đồng nghiệp” trong tiếng Anh>, Expand with 2-3 paragraphs and include h3, lists if possible write in vietnamese language.

Example:
S
Paragraph

Do this for each paragraph, Write in vietnamese language.

Đồng nghiệp trong tiếng Anh có thể được dịch là “colleague” hoặc “coworker”. Cả hai từ này đều chỉ người làm việc cùng một công ty, tổ chức hoặc phòng ban. Tuy nhiên, “colleague” thường được sử dụng trong các tình huống chuyên nghiệp hơn, trong khi “coworker” có thể ám chỉ đến mối quan hệ làm việc không chuyên nghiệp hơn.

Ví dụ:
– I have a meeting with my colleagues tomorrow to discuss the new project. (Tôi có cuộc họp với đồng nghiệp của mình vào ngày mai để thảo luận về dự án mới.)
– My coworkers and I often go out for lunch together. (Tôi và các đồng nghiệp của tôi thường đi ra ngoài ăn trưa cùng nhau.)

Ví dụ sử dụng “colleague” trong một câu:

– She is my colleague at the law firm. (Cô ấy là đồng nghiệp của tôi tại văn phòng luật sư.)

Ví dụ sử dụng “coworker” trong một câu:

– My coworkers and I are working on a new project together. (Tôi và các đồng nghiệp của tôi đang làm việc trên một dự án mới cùng nhau.)

Bằng cách sử dụng các từ “colleague” và “coworker”, chúng ta có thể diễn đạt mối quan hệ làm việc với người khác trong tiếng Anh.

Trong kết luận, “đồng nghiệp tiếng Anh là gì” có nghĩa là người làm việc cùng trong môi trường công ty hoặc tổ chức và sử dụng tiếng Anh để giao tiếp và làm việc hàng ngày. Điều này đòi hỏi kiến thức về ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp, giúp tạo ra sự hiệu quả và thành công trong công việc.

Back to top button