Kiến Thức

Phân biệt danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh

“Danh từ không đếm được” là một khái niệm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Việt, dùng để chỉ những danh từ không thể đếm được bằng số lượng cụ thể. Những từ này thường không có hình thức số ít và số nhiều rõ ràng, và điều này có thể gây khó khăn cho người học tiếng Việt. Hãy cùng tìm hiểu về loại danh từ này để sử dụng chính xác trong việc diễn đạt ý nghĩa.

tiêu đề phụ

tiêu đề phụ

Danh từ trong tiếng Anh được chia thành hai loại là danh từ đếm được và không đếm được. Mỗi loại có cách sử dụng khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng ELSA Speak tìm hiểu về phân biệt danh từ đếm được và không đếm được.

Danh từ đếm được trong tiếng Anh

Danh từ đếm được (Countable nouns) là những danh từ chỉ người, sự vật, hiện tượng,… tồn tại riêng lẻ. Chúng có thể đếm được và thường đi kèm với số để chỉ số lượng cụ thể.

Ví dụ: A cat (một con mèo) → Three cats (ba con mèo)

Danh từ đếm được có hai loại, là danh từ số ít và danh từ số nhiều.

Lưu ý khi sử dụng danh từ đếm được:

  • Để chuyển danh từ số ít sang danh từ số nhiều, thêm “s” hoặc “es” vào cuối của danh từ.
  • Một số danh từ khi chuyển sang số nhiều sẽ không tuân theo quy tắc đã trình bày ở trên.

Danh từ không đếm được trong tiếng Anh

Danh từ không đếm được (Uncountable nouns) là những danh từ chỉ sự vật, hiện tượng,… không thể đếm được. Chúng thường là các khái niệm trừu tượng, chất lỏng, chất khí hoặc những sự vật được xem như một thể thống nhất không tách rời.

Ví dụ: Water (nước), tea (trà), air (không khí)

Danh từ không đếm được thường ở dạng số ít và không đi kèm với mạo từ “a/an”. Tuy nhiên, khi được chứa trong các bình đựng, bao bì,… chúng có thể trở thành cụm danh từ đếm được.

Một số danh từ luôn ở dạng số nhiều:

  • People (con người)
  • Police (cảnh sát)
  • Children (trẻ em)
  • Clothes (quần áo)

Tổng kết, danh từ không đếm được là một khái niệm quan trọng trong tiếng Việt. Chúng giúp chúng ta biểu đạt một số lượng hay thông tin vô hạn. Việc hiểu và sử dụng đúng cách danh từ không đếm được sẽ giúp cho ngôn ngữ của chúng ta trở nên phong phú và chính xác hơn. Hãy nhớ rằng, việc nắm vững các quy tắc và ví dụ về danh từ không đếm được là rất quan trọng để giao tiếp hiệu quả trong tiếng Việt.

Back to top button