Tiếng Anh

Cái bàn trong Tiếng Anh là table.

Cái bàn tiếng Anh là gì? Đây là câu hỏi đặt ra khi muốn biết về từ “cái bàn” trong tiếng Anh. Bài viết này sẽ cung cấp bạn thông tin ngắn gọn và chi tiết về nghĩa, cách sử dụng và ví dụ về từ này trong ngữ cảnh thường ngày.

tiêu đề phụ

tiêu đề phụ
Phép dịch “cái bàn” thành Tiếng Anh là table. Trong câu mẫu “Anh ấy di chuyển cái bàn sang một bên”, bản dịch của “cái bàn” thành Tiếng Anh là table.

“Cái bàn” là một danh từ trong Tiếng Việt, và tương đương với từ “table” trong Tiếng Anh. Từ này thường được sử dụng để chỉ đến một món đồ có bề mặt phẳng và các chân để nâng lên trên mặt đất.

Trong ngữ cảnh câu mẫu, “Anh ấy di chuyển cái bàn sang một bên”, người nói miêu tả hành động của ai đó khi di chuyển cái bàn từ vị trí ban đầu sang phía khác. Bản dịch tiếng Anh cho câu này là “He moved the table aside”.

Đây là ví dụ về cách sử dụng từ “table” trong ngữ cảnh câu nói và ý nghĩa của nó trong Tiếng Anh.

Cái bàn tiếng Anh là “table”. Đây là một từ vựng cơ bản trong tiếng Anh, thường được sử dụng hàng ngày. Việc nắm vững từ này giúp chúng ta giao tiếp hiệu quả và dễ dàng trong các tình huống thường ngày.

Back to top button