Entertainment News

ดีวาลี เทศกาลแห่งแสงที่เปี่ยมด้วยมนต์ขลังและสีสันของชาวฮินดู

Diwali เทศกาลแห่งแสงที่เปี่ยมด้วยมนต์ขลังและสีสัน

Diwali เทศกาลสำคัญของชาวฮินดูที่เป็นวันปีใหม่และวันบูชาพระแม่ลักษมี

วันดีปาวาลี วันแห่งแสงสว่างและความสุกสว่างของแสงจันทร์

พิธีสักการะประจำปีและการเปลี่ยนเครื่องทรงพระแม่ลักษมีเป็นสีทอง

ทางเกษรวิลเลจเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะบูชาในวัน Diwali

เทศกาลดีปาวาลี (Diwali) – แห่งแสงและสีสัน

เทศกาลดีปาวาลี เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชาติอินเดีย ซึ่งถือเป็นเทศกาลสำคัญที่สุดของชาวฮินดู ในช่วงเวลานี้ เมืองเมืองทั่วอินเดียจะเต็มไปด้วยความสว่างสดใสจากแสงไฟ และสีสันสดใสจากการประดับตกแต่งทั่วไป ซึ่งสร้างความรื่นเริงและเป็นกำลังใจให้กับชาวฮินดูทั้งหลาย

ความสำคัญของเทศกาลดีปาวาลี

เทศกาลดีปาวาลีมีความสำคัญอย่างมากในศาสนาฮินดู เป็นเวลาที่ชาวฮินดูทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่และบูชาพระแม่ลักษมี ในช่วงเทศกาลนี้ ผู้คนจะทำการบูชาพระลักษมีด้วยแสงไฟจากเทียนประทีป และสวดมนต์บูชาเพื่อขอพรจากพระแม่ลักษมี ซึ่งเป็นการยกย่องและขอพรให้กับชีวิตที่เต็มเปี่ยมความสุขและความสมบูรณ์

การเตรียมตัวและการเฉลิมฉลองในวันดีปาวาลี

เทศกาลดีปาวาลีเป็นเวลาที่ชาวฮินดูทั่วโลกเตรียมตัวและเฉลิมฉลองอย่างสุดสวิสัย ก่อนเทศกาลเริ่มต้น ผู้คนจะทำความสะอาดบ้านและตกแต่งด้วยดอกไม้และไฟสีสัน เพื่อเตรียมรับสิ่งใหม่ๆ และสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและความสว่างสดใส

การเตรียมตัวและการบูชาในวันดีปาวาลี

ในวันดีปาวาลี เช้าวันนั้น ชาวฮินดูจะเตรียมตัวให้สวยงามและสะอาด โดยสวมใส่เสื้อผ้าใหม่และทำผมเรียบร้อย หลังจากนั้น พวกเขาจะไปทำบูชาพระแม่ลักษมีในวันนี้ โดยใช้แสงไฟจากเทียนประทีปเพื่อสร้างความสว่างและเฉลิมฉลอง พร้อมกับสวดมนต์บูชาเพื่อขอพรจากพระแม่ลักษมี ซึ่งเป็นการแสดงความยกย่องและขอพรให้กับชีวิตที่เต็มเปี่ยมความสุขและความสมบูรณ์

การเปลี่ยนเครื่องทรงพระแม่ลักษมีเป็นสีทอง

ในเทศกาลดีปาวาลี มีการเปลี่ยนเครื่องทรงพระแม่ลักษมีเป็นสีทอง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและการกำเนิดสิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้ สีทองยังถือเป็นสีที่มีความสำคัญในศาสนาฮินดู เพราะเป็นสีแห่งความมั่งคั่งและความรุ่งเรือง การเปลี่ยนเครื่องทรงพระแม่ลักษมีเป็นสีทองในช่วงเทศกาลนี้จึงมีความหมายว่า ชีวิตของเราจะเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดีและรุ่งเร

เทศกาลดีปาวาลีในปีนี้

เทศกาลดีปาวาลีในปีนี้เป็นโอกาสที่ชาวฮินดูทั่วไปจะได้ร่วมเฉลิมฉลองและสักการะบูชาอย่างเต็มที่ ในช่วงเวลาตั้งแต่เช้าถึงเย็น ทางเกษรวิลเลจจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะบูชาพระแม่ลักษมี ซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้คนสามารถมาสักการะและขอพรจากพระแม่ลักษมีได้ตามความปรารถนาของตนเอง

การเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะบูชา

ในวันดีปาวาลี ทางเกษรวิลเลจจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสักการะบูชาพระแม่ลักษมีตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 18.00 น. นอกจากนี้ ทางเกษรวิลเลจยังจัดให้มีการเตรียมพระเกียรติสิ่งของเพื่อให้ผู้คนสามารถใช้ในการบูชาได้อย่างสะดวกสบายและเป็นศรัทธา

สรุปเนื้อหา: เทศกาล Diwali เป็นเทศกาลสำคัญของชาวฮินดูที่เป็นวันปีใหม่และวันบูชาพระแม่ลักษมี ในวันนี้ชาวฮินดูจะทำการบูชาพระลักษมีด้วยแสงไฟจากตะเกียงประทีป และเป็นการยกย่องสรรเสริญและขอพรจากพระแม่ลักษมีเพื่อประทานความสมบูรณ์แก่ชีวิต วันดีปาวาลียังเป็นวันแห่งความสุกสว่างของแสงจันทร์ และการจุดประทีปนี้เป็นสัญลักษณ์ของแสงภายในที่ปกป้องความมืดมัว ในปีนี้ทางเกษรวิลเลจจะมีการทำพิธีสักการะประจำปีในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 และจะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงพระแม่ลักษมีเป็นสีทองซึ่งเป็นสีแห่งโชคลาภและการกำเนิดของสิ่งใหม่ๆ

สรุปสำหร

Back to top button