Kiến Thức

19 điều đảng viên cần tuân thủ: Hạn chế hành vi vi phạm

“19 điều đảng viên không được làm” là một tiêu đề gây chú ý, tập trung vào những hành vi cấm kỵ của các thành viên trong Đảng. Với 19 quy định này, bài viết sẽ phân tích và giải thích những hành động không được phép để bảo vệ tính liêm chính và uy tín của Đảng.

Table of Contents

19 điều đảng viên không được làm theo quy định mới

1. Không tham gia các tổ chức chính trị, tôn giáo hoặc xã hội không thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều này nhằm đảm bảo sự tập trung và trung thành của các đảng viên với Đảng Cộng sản Việt Nam. Bằng việc không tham gia các tổ chức khác, Đảng mong muốn các đảng viên tập trung vào công việc và nhiệm vụ của mình trong Đảng.

2. Không tham gia hoạt động phản đối, phá hoại hay lật đổ chính quyền.

Điều này là để bảo vệ sự ổn định và an ninh của quốc gia. Các đảng viên cần tuân thủ nguyên tắc pháp luật và không được tham gia vào các hoạt động gây rối công cộng hay lật đổ chính quyền.

3. Không tiết lộ thông tin bí mật của Đảng và Nhà nước.

Tính bí mật của thông tin trong Đảng và Nhà nước rất quan trọng để bảo vệ lợi ích của quốc gia. Do đó, các đảng viên không được tiết lộ thông tin bí mật này cho bất kỳ ai ngoài Đảng và Nhà nước.

4. Không tham gia vào hoạt động buôn lậu, tham nhũng hoặc vi phạm pháp luật.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao sự công bằng và chống lại sự tham nhũng. Vì vậy, các đảng viên không được tham gia vào hoạt động buôn lậu, tham nhũng hay vi phạm pháp luật để duy trì uy tín của Đảng và Nhà nước.

5. Không tiếp tay cho việc xâm hại quyền và lợi ích của người dân.

Mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam là phục vụ nhân dân và bảo vệ quyền lợi của họ. Vì vậy, các đảng viên không được tiếp tay cho việc xâm hại quyền và lợi ích của người dân, mà phải luôn ứng xử tốt và hết lòng vì sự phát triển của cộng đồng.

Danh sách trên chỉ ra những điều cơ bản mà các đảng viên cần tuân thủ theo Quy định số 37-QĐ/TW năm 2021. Việc tuân thủ những quy định này không chỉ là trách nhiệm của các đảng viên mà còn là nghĩa vụ của mỗi cá nhân để xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Quy định 37-QĐ/TW: Những hành vi cấm kỵ của đảng viên

1. Không được tham gia các tổ chức chính trị, tôn giáo, xã hội phi Đảng.

– Đảng viên không được tham gia hoặc làm thành viên của bất kỳ tổ chức nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam. Hành vi này nhằm đảm bảo sự tập trung và nhất quán trong hoạt động chính trị của Đảng.

2. Không được thực hiện hành vi phản đối, xuyên tạc chính sách, quyết định của Đảng và Nhà nước.

– Đảng viên không được phản đối hay xuyên tạc các chính sách, quyết định của Đảng và Nhà nước. Hành vi này nhằm duy trì sự thống nhất và sự lãnh đạo của Đảng.

3. Không được tiết lộ thông tin bí mật liên quan đến công việc của Đảng và Nhà nước.

– Đảng viên không được tiết lộ thông tin bí mật liên quan đến công việc của Đảng và Nhà nước cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Hành vi này nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và đảm bảo an ninh của Đảng và Nhà nước.

4. Không được tham gia hoạt động buôn bán, kinh doanh cá nhân không phù hợp với quy định của Đảng và Nhà nước.

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động buôn bán, kinh doanh cá nhân mà không tuân thủ quy định của Đảng và Nhà nước. Hành vi này nhằm tránh xung đột lợi ích giữa công việc Đảng viên và hoạt động kinh doanh cá nhân.

5. Không được sử dụng chức vụ, quyền hạn để lợi dụng, lạm dụng tài sản công.

– Đảng viên không được sử dụng chức vụ, quyền hạn để lợi dụng hoặc lạm dụng tài sản công cho mục đích cá nhân. Hành vi này nhằm duy trì tính công bằng và minh bạch trong việc sử dụng tài sản công.

6. Không được tham gia vào các hoạt động gây rối trật tự công cộng, phá hoại an ninh trật tự.

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động gây rối trật tự công cộng hoặc phá hoại an ninh trật tự của Đảng và Nhà nước. Hành vi này nhằm bảo vệ sự ổn định và an ninh của quốc gia.

7. Không được tham gia vào các hoạt động khủng bố, tuyên truyền, phổ biến thông tin xuyên tạc.

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động khủng bố, tuyên truyền hay phổ biến thông tin xuyên tạc để gây hỗn loạn trong xã hội. Hành vi này nhằm duy trì sự ổn định và an toàn cho cộng đồng.

8. Không được tham gia vào các hoạt động tiêu cực, gây mất uy tín của Đảng.

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động tiêu cực, gây mất uy tín của Đảng và làm suy yếu lòng tin của nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Hành vi này nhằm duy trì sự đáng tin cậy và uy tín của Đảng.

9. Không được lợi dụng vị trí chức vụ để đòi hỏi, nhận hoặc yêu cầu tiền bạc, quà tặng.

– Đảng viên không được lợi dụng vị trí chức vụ của mình để đòi hỏi, nhận hoặc yêu cầu tiền bạc, quà tặng từ cá nhân hoặc tổ chức khác. Hành vi này nhằm duy trì tính công bằng và minh bạch trong công tác đối ngoại của Đảng.

10. Không được tham gia vào các hoạt động cá nhân không phù hợp với phẩm chất Đảng viên.

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động cá nhân không phù hợp với phẩm chất của một Đảng viên gương mẫu. Hành vi này nhằm duy trì sự tốt đẹp và cao cả của người Đảng viên.

11. Không được tham gia vào các hoạt động xã hội có nguy cơ gây rối loạn an ninh trật tự.

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động xã hội có nguy cơ gây rối loạn an ninh trật tự của quốc gia. Hành vi này nhằm bảo vệ sự ổn định và an toàn cho cộng đồng.

12. Không được tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin xuyên tạc về Đảng và Nhà nước.

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động tuyên truyền hay phổ biến thông tin xuyên tạc về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước. Hành vi này nhằm bảo vệ uy tín và lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

13. Không được lợi dụng quyền hạn để thiếu trách nhiệm trong công việc.

– Đảng viên không được lợi dụng quyền hạn của mình để thiếu trách nhiệm trong công việc. Hành vi này nhằm duy trì tính chính trực và hiệu quả trong công tác của Đảng viên.

14. Không được tham gia vào các hoạt động cá nhân gây mất đoàn kết, chia rẽ Đảng.

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động cá nhân gây mất đoàn kết, chia rẽ sự đồng lòng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hành vi này nhằm duy trì sự thống nhất và sự lãnh đạo của Đảng.

15. Không được tham gia vào các hoạt động cá nhân phá hoại đồng chí Đảng viên khác.

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động cá nhân phá hoại uy tín và danh dự của đồng ch

Nội dung chi tiết về 19 điều đảng viên không được làm

Nội dung chi tiết về 19 điều đảng viên không được làm

1. Không tuỳ tiện tham gia các tổ chức tôn giáo và hoạt động tôn giáo mà không có sự phân công, cho phép của Đảng và Nhà nước.

Điều này nhấn mạnh rằng Đảng viên không được tự ý tham gia vào các tổ chức tôn giáo hay hoạt động tôn giáo mà không có sự phân công, cho phép của Đảng và Nhà nước. Điều này nhằm đảm bảo tính đồng thuận và sự kiểm soát của Đảng trong việc quản lý các hoạt động liên quan đến tôn giáo.

2. Không tham gia vào các hoạt động xã hội trái với quy định của Đảng và Nhà nước.

Điều này yêu cầu Đảng viên không tham gia vào các hoạt động xã hội mà vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước. Quy định này nhằm duy trì tính kỷ luật và uy tín của Đảng viên trong xã hội.

3. Không thực hiện việc cá nhân, gia đình gây mất lòng tin, gây bất mãn trong Đảng và nhân dân.

Điều này đặt ra yêu cầu về hành vi cá nhân và gia đình của Đảng viên. Đảng viên không được thực hiện các hành vi cá nhân hoặc gia đình gây mất lòng tin, gây bất mãn trong Đảng và nhân dân. Quy định này nhằm duy trì tính chính trực và uy tín của Đảng viên trong xã hội.

Đảng viên cần biết: 19 điều không được làm theo quy định mới

Đảng viên cần biết: 19 điều không được làm theo quy định mới

1. Không được vi phạm nguyên tắc tổ chức của Đảng:

– Đảng viên không được tham gia hoạt động của các tổ chức, đoàn thể không thuộc sự quản lý của Đảng.
– Không được thành lập, tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động của các tổ chức, nhóm kín không chính thức.

2. Không được vi phạm nguyên tắc về công tác Đảng trong nước và ngoài nước:

– Không được tiết lộ thông tin bí mật liên quan đến công tác Đảng.
– Không được tiếp tay cho việc xuất bản, phát tán các thông tin sai sự thật về Đảng và nhà nước.

3. Không được vi phạm nguyên tắc về tổ chức và hoạt động Đoàn và Hội:

– Không được thành lập, tham gia hoặc ủy quyền cho các tổ chức Đoàn và Hội không thuộc sự quản lý của Đoàn và Hội.
– Không được sử dụng danh nghĩa của Đảng để mục đích cá nhân hoặc phi chính đảng.

Đây là một số điểm quan trọng trong 19 điều không được làm theo quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các đảng viên cần nắm vững và tuân thủ những quy định này để góp phần vào việc xây dựng và duy trì sự đoàn kết, disclipine và uy tín của Đảng.

Quy định mới về hành vi cấm kỵ của các thành viên Đảng

1. Không được vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng

– Các thành viên Đảng không được vi phạm quy định về tổ chức và hoạt động của Đảng, bao gồm việc không tuỳ tiện thay đổi cơ cấu tổ chức, không làm phiền công tác của các cơ quan Đảng, không tham gia vào những hoạt động mà Đảng đã cấm.

2. Không được thực hiện hành vi gây mất lòng tin và uy tín của Đảng

– Các thành viên Đảng không được thực hiện những hành vi gây mất lòng tin và uy tín của Đảng, bao gồm việc không tiết lộ thông tin nội bộ, không tung tin giả mạo về Đảng hay các thành viên trong Đảng, không lợi dụng chức vụ để lợi ích cá nhân hoặc nhóm.

3. Không được tham gia vào các hoạt động xã hội trái với quy định của Đảng

– Các thành viên Đảng không được tham gia vào các hoạt động xã hội trái với quy định của Đảng, bao gồm việc không tham gia vào các tổ chức xã hội không được phép hoạt động theo luật pháp, không tham gia vào các hoạt động xã hội có tính chất chống phá Đảng và Nhà nước.

4. Không được vi phạm quyền và lợi ích của công dân

– Các thành viên Đảng không được vi phạm quyền và lợi ích của công dân, bao gồm việc không lạm dụng quyền hạn để áp bức công dân, không tham gia vào những hành vi tham nhũng, trục lợi cá nhân hay nhóm.

5. Không được tiếp tay cho các hoạt động phản Đảng và Nhà nước

– Các thành viên Đảng không được tiếp tay cho các hoạt động phản Đảng và Nhà nước, bao gồm việc không cung cấp thông tin bí mật cho kẻ thù của Đảng và Nhà nước, không tham gia vào các hoạt động tuyên truyền chống Đảng và Nhà nước.

Các hành vi bị cấm trong nội bộ Đảng theo quy định 37-QĐ/TW

Các hành vi bị cấm trong nội bộ Đảng theo quy định 37-QĐ/TW

1. Vi phạm kỷ luật Đảng

Theo quy định 37-QĐ/TW, Đảng viên không được vi phạm kỷ luật Đảng, bao gồm việc không tuân thủ các quy định và chỉ thị của Đảng, không thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

2. Làm lợi ích cá nhân trên lợi ích chung

Quy định này cấm Đảng viên làm lợi ích cá nhân trên lợi ích chung của Đảng và nhân dân. Đảng viên không được sử dụng quyền lực, chức vụ để thuận lợi cho bản thân hoặc gia đình.

3. Tham nhũng, buôn lậu

Theo quy định 37-QĐ/TW, Đảng viên không được tham gia vào các hành vi tham nhũng và buôn lậu. Hành vi này là một trong những tội danh nghiêm trọng trong xã hội và sẽ bị xử lý theo luật pháp.

Danh sách các điều cấm khác có trong Quy định 37-QĐ/TW bao gồm: sử dụng tài sản công, công cụ, phương tiện của Đảng và nhà nước một cách thiếu trung thực; lạm dụng quyền hạn, thiếu trung thực trong công việc; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Đảng viên khác; không thể hiện tinh thần đoàn kết, chia rẽ Đảng và nhân dân; không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ…

Tìm hiểu về những hành vi bị cấm của các thành viên Đảng

1. Vi phạm quy định pháp luật

Một trong những điều cấm kỵ đầu tiên được quy định trong Quy định 37-QĐ/TW là vi phạm quy định pháp luật. Đảng viên không được tham gia vào hoạt động trái với luật pháp, bất chấp các quy định và quyền lợi của công dân. Việc này nhằm tôn trọng và duy trì sự tuân thủ pháp luật trong xã hội.

2. Gây rối trật tự công cộng

Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động gây rối trật tự công cộng, xâm phạm an ninh, trật tự xã hội và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hành vi này có thể làm suy yếu uy tín của Đảng và gây ảnh hưởng tiêu cực tới sự ổn định và an ninh của đất nước.

Danh sách các điều cấm kỵ khác có thể bao gồm:
– Lợi dụng chức vụ để cá nhân hóa, tham nhũng hoặc vi phạm quyền lợi của người dân.
– Tham gia vào các tổ chức bất hợp pháp hoặc các hoạt động không phù hợp với tư tưởng và mục tiêu của Đảng.
– Xúc phạm, vu khống hoặc tung tin giả mạo về Đảng, nhà nước và các cán bộ Đảng viên.
– Lừa dối, gian lận trong công việc và sử dụng sai mục đích các nguồn tài nguyên của Đảng và nhà nước.
– Vi phạm quy định về an ninh thông tin và bảo mật thông tin liên quan đến Đảng và nhà nước.

Những điều này được xem là cấm kỵ để duy trì uy tín, sự chính trực và trách nhiệm của Đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.

Chi tiết về 19 điều mà Đảng viên phải tuân thủ theo quy định 37-QĐ/TW

Chi tiết về 19 điều mà Đảng viên phải tuân thủ theo quy định 37-QĐ/TW

1. Không vi phạm hiến pháp và pháp luật:

– Đảng viên không được vi phạm hiến pháp và các quy định của pháp luật, bao gồm cả các quy định về an ninh quốc gia, trật tự xã hội và đạo đức công dân.

2. Không tham gia vào hoạt động chính trị phi Đảng:

– Đảng viên không được tham gia vào các tổ chức hoặc hoạt động chính trị phi Đảng, nhằm duy trì tính đoàn kết và sự nhất quán trong hệ thống chính trị.

3. Không lợi dụng chức vụ để lợi ích cá nhân:

– Đảng viên không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tìm kiếm lợi ích cá nhân hoặc của gia đình, mà phải tuân thủ nguyên tắc công bằng, minh bạch và trung thực.

4. Không tham gia vào các tổ chức tôn giáo:

– Đảng viên không được tham gia vào các tổ chức tôn giáo, tránh việc xâm phạm vào quyền tự do tín ngưỡng của người khác và đảm bảo tính đa dạng tôn giáo trong xã hội.

5. Không tham gia vào các tổ chức phi chính phủ:

– Đảng viên không được tham gia vào các tổ chức phi chính phủ mà không có sự cho phép của Đảng, nhằm đảm bảo tính nhất quán và uy tín của Đảng.

6. Không lợi dụng quyền lực để đàn áp công dân:

– Đảng viên không được lợi dụng quyền lực để đàn áp công dân, vi phạm quyền con người và tổ chức hoạt động theo luật pháp.

7. Không gây rối trật tự công cộng:

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh và ổn định xã hội.

8. Không tham gia vào các hoạt động tiêu cực trên mạng xã hội:

– Đảng viên không được tham gia vào các hoạt động tiêu cực trên mạng xã hội, nhằm duy trì tính đoàn kết và uy tín của Đảng.

9. Không lợi dụng chức vụ để tham gia vào hoạt động kinh doanh:

– Đảng viên không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham gia vào hoạt động kinh doanh cá nhân hoặc của gia đình, mà phải tập trung vào công việc của Đảng và nhà nước.

10. Không tham gia vào các tổ chức xã hội không thuộc Đảng:

– Đảng viên không được tham gia vào các tổ chức xã hội không thuộc Đảng mà không có sự cho phép của Đảng, nhằm đảm bảo tính nhất quán và uy tín của Đảng.

Đây chỉ là một số điểm trong 19 điều mà Đảng viên phải tuân thủ theo quy định 37-QĐ/TW. Việc tuân thủ các quy định này là rất quan trọng để duy trì tính đoàn kết và sự nhất quán trong hàng ngũ Đảng viên, từ đó góp phần xây dựng một xã hội văn minh, công bằng và giàu mạnh.

Thông tin mới nhất về quy định về những hành vi cấm kỵ của Đảng viên

1. Không được tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin sai lệch, gây rối trật tự công cộng và xã hội.

Điều này nhằm đảm bảo sự chính xác và minh bạch trong việc truyền thông của Đảng viên, không có sự lạm dụng thông tin để gây ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng và xã hội.

2. Không được tham gia vào các hoạt động phản đối, làm phiền công việc của Đảng và Nhà nước.

Việc này giúp duy trì sự ổn định trong tổ chức Đảng và Nhà nước, không cho phép các hành vi phá hoại hay làm mất uy tín của Đảng viên.

3. Không được tham gia vào các hoạt động buôn lậu, gian lận thuế, tham nhũng và lợi dụng quyền lực cá nhân.

Điều này nhằm ngăn chặn sự mất lòng tin từ công chúng và xã hội với Đảng viên, đảm bảo sự liêm chính và minh bạch trong công việc của Đảng viên.

4. Không được tham gia vào các hoạt động phá hoại an ninh quốc gia, làm lợi cho các tổ chức, cá nhân thù địch với Nhà nước.

Điều này nhằm đảm bảo sự an toàn và bảo vệ lợi ích quốc gia, không cho phép Đảng viên tham gia vào các hành vi gây hại cho an ninh và sự ổn định của quốc gia.

5. Không được tham gia vào các hoạt động xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Việc này giúp duy trì mối quan hệ tôn trọng và lòng tin giữa các thành viên trong xã hội, không cho phép Đảng viên có hành vi xúc phạm hay làm tổn thương danh dự và nhân phẩm của người khác.

6. Không được tham gia vào các hoạt động kích động, gây rối trật tự công cộng và xã hội.

Điều này nhằm duy trì sự ổn định trong xã hội, không cho phép Đảng viên có hành vi kích động hay gây rối trật tự công cộng và xã hội.

7. Không được tham gia vào các hoạt động phá hoại tài sản công, tư.

Điều này nhằm bảo vệ tài sản công và tư, không cho phép Đảng viên có hành vi phá hoại hay làm mất uy tín của tài sản.

8. Không được tham gia vào các hoạt động lừa đảo, gian lận trong kinh doanh.

Việc này giúp duy trì sự minh bạch và công bằng trong kinh doanh, không cho phép Đảng viên có hành vi lừa đảo hay gian lận trong kinh doanh.

9. Không được tham gia vào các hoạt động chống lại chính sách, quyết định của Đảng và Nhà nước.

Điều này nhằm duy trì sự ổn định và nhất quán trong chính sách và quyết định của Đảng và Nhà nước, không cho phép Đảng viên có hành vi chống lại hay phản đối chính sách và quyết định này.

10. Không được tham gia vào các hoạt động khủng bố, xâm hại tính mạng người khác.

Việc này nhằm đảm bảo sự an toàn và bảo vệ tính mạng của người dân, không cho phép Đảng viên có hành vi khủng bố hay xâm hại tính mạng người khác.

11. Không được tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin xuyên tạc, lừa dối công chúng.

Điều này nhằm đảm bảo sự chính xác và minh bạch trong việc truyền thông của Đảng viên, không có sự lạm dụng thông tin để gây ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng.

12. Không được tham gia vào các hoạt động kích động nội chiến, tạo mất lòng tin giữa các thành viên trong tổ chức Đảng.

Việc này giúp duy trì sự ổn định và lòng tin giữa các thành viên trong tổ chức Đảng, không cho phép Đảng viên có hành vi kích động nội chiến hay làm mất lòng tin giữa các thành viên.

13. Không được tham gia vào các hoạt động phá hoại môi trường.

Điều này nhằm bảo vệ môi trường sống và duy trì cân bằng sinh thái, không cho phép Đảng viên có hành vi phá hoại môi trường.

14. Không được tham gia vào các hoạt động xâm hại tình dục, lạm dụng trẻ em.

Việc này nhằm bảo vệ quyền lợi và sự phát triển của trẻ em, không cho phép Đảng viên có hành vi xâm hại tình dục hay lạm dụng trẻ em.

15. Không được tham gia vào các hoạt động gian lận trong thi cử, tuyển dụng công chức.

Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình thi cử và tuyển dụng công chức, không cho phép Đảng viên có hành vi gian lận trong quá trình này.

16. Không được tham gia vào các hoạt động sử dụng ma túy, chất kích thích.

Việc này nhằm duy trì sức khỏe và phẩm chất của Đảng viên, không cho phép Đảng viên có hành vi sử dụng ma túy hay chất kích thích.

17. Không được tham gia vào các hoạt động lừa đảo, gian lận trong cuộc sống cá nhân và gia đình.

Điều này nhằm duy trì sự trung thực và công bằng trong cuộc sống cá nhân và gia đình, không cho phép Đảng viên có hành vi lừa đảo hay gian lận trong cu

Hiểu rõ hơn về những điểm cụ thể trong quy định mới cho các thành viên Đảng

1. Không vi phạm hiến chương Đảng và pháp luật Nhà nước:

Điều này đòi hỏi các thành viên Đảng phải tuân thủ tuyệt đối hiến chương của Đảng và các quy định pháp luật của Nhà nước. Họ không được vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hai văn bản này.

2. Không tham gia vào hoạt động chính trị, tôn giáo và xã hội phi Đảng:

Thành viên Đảng không được tham gia vào bất kỳ hoạt động chính trị, tôn giáo hoặc xã hội phi Đảng một cách cá nhân. Họ chỉ có thể tham gia vào những hoạt động này khi được uỷ quyền từ cơ quan có thẩm quyền của Đảng.

3. Không lợi dụng chức vụ và quyền hạn cá nhân:

Điểm này yêu cầu các thành viên Đảng không được lợi dụng chức vụ và quyền hạn cá nhân để thu lợi riêng cho mình hoặc cho người khác. Họ phải làm việc vì lợi ích chung và phát triển của Đảng và Nhà nước.

Danh sách trên chỉ ra một số điểm cụ thể trong quy định mới cho các thành viên Đảng. Các điều này nhằm bảo đảm sự tuân thủ và trung thành của các thành viên Đảng với nguyên tắc và quyền lợi của Đảng, đồng thời tạo ra một môi trường lành mạnh và minh bạch trong hoạt động của Đảng. Việc hiểu rõ và tuân thủ quy định này là cần thiết để duy trì sự đoàn kết và sức mạnh của Đảng.

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, việc tuân thủ các quy định của Đảng là vô cùng quan trọng. Việc không làm 19 điều đảng viên không được làm sẽ giúp duy trì uy tín và tinh thần đoàn kết trong Đảng. Chúng ta cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình để xây dựng một Đảng mạnh và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Back to top button