Năm học 2019 - 2020, trường Mẫu giáo số 9 được tổ chức cải tạo nâng cấp từ 4 tầng lên 6 tầng; được trang bị thêm thang máy; nhiều khu vui chơi: vườn cổ tích, chơi cát nước, góc thiên nhiên...; phòng chức năng: phòng thể chất, nghệ thuật...; được cấp thêm nhiều thiết bị chăm sóc - giáo dục đồng bộ, hiện đại để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Để khai thác tốt hệ thống cơ sở vật chất nhà trường, ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu cùng các tổ chuyên môn đã lập kế hoạch chi tiết về sắp đặt, trang trí, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị được cung cấp.